เกี่ยวกับเรา

บริษัท พัทยาฟู้ด อินดัสตรี จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พศ. 2522 ภายใต้นโยบาย “ยึดถือความสม่ำเสมอในคุณภาพ” มุ่งเน้นการตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างเข้มงวด เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค เราใส่ใจตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพดี จนถึงการผลิตที่ถูกรับรองคุณภาพจากสถาบันมีชื่อเสียงระดับโลก

จวบจนในปี 2548 ได้มีการจดทะเบียนตั้ง บริษัท นอติลุสฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า (brands) ของเราเอง รวมถึงการจัดจำหน่าย และกระจายสินค้าต่างๆในประเทศไทย นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ยังมีศูนย์การตลาดเพื่อจัดจำหน่าย และกระจายสินค้าในประเทศเวียดนามอีกด้วย

ปัจจุบัน บริษัท นอติลุสฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่าย อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง ตรา นอติลุส, นอติลุส ไลท์, ซีคราวน์ และ มงกุฎทะเล โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการตลาด และการกระจายสินค้า ในภูมิภาคเอเซีย

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.patayafood.com/